دیگر محصولات

Cappuccino

29,000 تومان105,000 تومان

دیگر محصولات

Coffee Mix (کافی میکس)

25,000 تومان90,000 تومان

دیگر محصولات

Hot Chocolate (هات چاکلت)

27,500 تومان95,000 تومان

دیگر محصولات

Masala Tea (چای ماسالا)

30,000 تومان110,000 تومان
32,500 تومان120,000 تومان

دیگر محصولات

Turkish Coffee (قهوه ترک)

37,500 تومان140,000 تومان