قهوه

100% Arabica

74,750 تومان299,000 تومان

قهوه

70% Arabica

67,500 تومان270,000 تومان

قهوه

50% Arabica

62,500 تومان250,000 تومان

قهوه

Robusta 70%

49,750 تومان199,000 تومان

قهوه

Robusta 90%

43,750 تومان175,000 تومان

قهوه

Robusta 100%

41,250 تومان165,000 تومان

دیگر محصولات

Cappuccino

47,500 تومان189,000 تومان

دیگر محصولات

Coffee Mix (کافی میکس)

42,000 تومان171,000 تومان

دیگر محصولات

Hot Chocolate (هات چاکلت)

45,500 تومان181,000 تومان

دیگر محصولات

Masala Tea (چای ماسالا)

49,500 تومان198,000 تومان
54,000 تومان215,000 تومان

دیگر محصولات

Turkish Coffee (قهوه ترک)

52,500 تومان210,000 تومان