قهوه

100% Arabica

60,000 تومان220,000 تومان

قهوه

70% Arabica

52,500 تومان205,000 تومان

قهوه

50% Arabica

50,000 تومان195,000 تومان

قهوه

Robusta 70%

42,500 تومان160,000 تومان

قهوه

Robusta 90%

37,500 تومان140,000 تومان

قهوه

Robusta 100%

35,000 تومان130,000 تومان

دیگر محصولات

Cappuccino

29,000 تومان105,000 تومان

دیگر محصولات

Coffee Mix (کافی میکس)

25,000 تومان90,000 تومان

دیگر محصولات

Hot Chocolate (هات چاکلت)

27,500 تومان95,000 تومان

دیگر محصولات

Masala Tea (چای ماسالا)

30,000 تومان110,000 تومان
32,500 تومان120,000 تومان

دیگر محصولات

Turkish Coffee (قهوه ترک)

37,500 تومان140,000 تومان